Wictor Hugo Cytaty

Wictor Hugo Cytaty: Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie. -Wictor Hugo


dobra-kobieta-inspiruje-mężczyznę-dowcipna-go-interesuje-piękna-oczarowuje-lecz-współczująca-go-dostanie
Wictor Hugo Cytaty: Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych. -Wictor Hugo


miłość-prawdziwa-składa-ę-z-rzeczy-nieskończenie-wielkich-i-zarazem-nieskończenie-łych
Wictor Hugo Cytaty: Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Żar się spopiela, ale nie gwiazda. -Wictor Hugo


prawdziwa-miłość-nie-ulega-zobojętnieniu-cała-jest-z-ducha-więc-nie-stygnie-Żar-ę-spopiela-ale-nie-gwiazda
Wictor Hugo Cytaty: Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim. -Wictor Hugo


miłość-jest-gorącym-zapomnieniem-o-wszystkim
Wictor Hugo Cytaty: Miłość - jedyna gra, w której partnerzy równocześnie wygrywają lub przegrywają. -Wictor Krassovsky


miłość-jedyna-gra-w-której-partnerzy-równocześnie-wygrywają-lub-przegrywają
Wictor Hugo Cytaty: La libertad es, en la Filosofia la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho. -Víctor Hugo


Wictor Hugo Cytaty: Nie ma­my for­tec, kraj nasz na wszys­tkie stro­ny ot­warty, nie może być inaczej zasłoniony, tyl­ko pier­siami obywatelów. -Hugo Kołłątaj


nie-­my-for­tec-kraj-nasz-na wszys­tkie-stro­ny-ot­warty-nie może-być-inaczej-zasłoniony-tyl­ko-pier­siami-obywatelów
Wictor Hugo Cytaty: Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj


Wictor Hugo Cytaty: Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą -Victor Hugo


bądź-taki-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-przed-samym-sobą
Wictor Hugo Cytaty: Dios es la plenitud del cielo, el amor es la plenitud del hombre. -Víctor Hugo


dios-es-plenitud-del-cielo-el-amor-es-plenitud-del-hombre
Wictor Hugo Cytaty: Los que padecéis porque amáis, amad más todavía. ¡Morir de amor es vivir! -Víctor Hugo


los-padecéis-porque-amáis-amad-más-todavía-morir-de-amor-es-vivir
Wictor Hugo Cytaty: Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo. -Víctor Hugo


es-fácil-ser-bueno-lo-difícil-es-ser-justo
Wictor Hugo Cytaty: Dios es la evidencia invisible. -Víctor Hugo


Wictor Hugo Cytaty: Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą. -Hugo Grotius


wolność-jest-władzą-jaką-mamy-nad-samy-sobą
Wictor Hugo Cytaty: Prawdziwą rządzą człowieka jest nie mieć dobrego wychowania. -Hugo Kołłątaj


prawdziwą-rządzą-człowieka-jest-nie-mieć-dobrego-wychowania
Wictor Hugo Cytaty: Głupcem wolno być każdemu, ale podjednym warunkiem - aby nie dawał złego przykładu. -Viktor Hugo


głupcem-wolno-być-każdemu-ale-podjednym-warunkiem-aby-nie-dawał-złego-przykładu
Wictor Hugo Cytaty: Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory. -Victor Hugo


przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
Wictor Hugo Cytaty: Ten, który otwiera drzwi szkoły, zamyka bramy więzień. -Victor Hugo


ten-który-otwiera-drzwi-szkoły-zamyka-bramy-więzień