Wiesław Malicki Cytaty

Wiesław Malicki Cytaty: Przeg­rać po to, aby in­ni wyg­ra­li, to cza­sem więcej niż wygrać. -Wiesław Malicki


przeg­rać-po to-aby in­-wyg­ra­li-to cza­sem-więcej-ż-wygrać
Wiesław Malicki Cytaty: Brud - patyna czystości. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Zakalec: Zawał nie do odratowania. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Kutia: Kutia - nobilitacja pszenicy. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Nic tak nie zakwasza potraw jak pesymizm kucharki. -Wiesław Malicki


nic-tak-nie-zakwasza-potraw-jak-pesymizm-kucharki
Wiesław Malicki Cytaty: Niestety - nic co nieludzkie nie jest nam obce. -Wiesław Malicki


niestety-nic-co-nieludzkie-nie-jest-nam-obce
Wiesław Malicki Cytaty: Dla niego skok to tylko w bok. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Cmentarz to pokłosie nadziei. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Kobiecie miły jest taki dotyk, który jej nie dotyka. -Wiesław Malicki


kobiecie-miły-jest-taki-dotyk-który-jej-nie-dotyka
Wiesław Malicki Cytaty: Trudno sobie wyobrazić miłość do pieniądza bez inflacji uczuć. -Wiesław Malicki


trudno-sobie-wyobrazić-miłość-do-pieniądza-bez-inflacji-uczuć
Wiesław Malicki Cytaty: Uderz w stół, a ste­reotyp ożyje. -Wiesław Malicki


Wiesław Malicki Cytaty: Jakże często po­wołują się na uczci­wość, którzy nie za­mieni­li z nią ani słowa. -Wiesław Malicki


jakże-często-po­wołują ę-na uczci­wość-którzy-nie za­mieni­li-z ą-ani-słowa
Wiesław Malicki Cytaty: Przeszłość to prze­cież nic in­ne­go, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze. -Wiesław Malicki


przeszłość-to prze­cież-nic-in­ne­go-jak przyszłość-którą-minęliśmy-po drodze
Wiesław Malicki Cytaty: Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki


nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
Wiesław Malicki Cytaty: Rzad­ko kiedy doj­rzałość trzy­ma się gałęzi, na której dojrzewa. -Wiesław Malicki


rzad­ko-kiedy-doj­rzałość-trzy­ ę-gałęzi-na której dojrzewa
Wiesław Malicki Cytaty: Aby nam się dob­rze jadło, trze­ba znać jadła abecadło. -Wiesław Malicki


aby-nam ę-dob­rze-jadło-trze­ba-znać-jadła-abecadło
Wiesław Malicki Cytaty: Jed­ni przyz­nają rację tyl­ko przy­jaciołom, drudzy przy­jaźnią się tyl­ko z ty­mi, którzy mają rację. -Wiesław Brudziński


jed­-przyz­nają-rację-tyl­ko-przy­jaciołom-drudzy-przy­jaźą ę-tyl­ko-z ty­mi-którzy-mają-rację
Wiesław Malicki Cytaty: Przy ideowym tes­ta­men­cie naj­ważniej­sza jest kwes­tia poczy­tal­ności spadkobierców. -Wiesław Brudziński


przy-ideowym-­­men­cie-naj­ważniej­sza-jest kwes­tia-poczy­tal­noś-spadkobierców