William James Cytaty

William James Cytaty: Mod­litwa jest sios­trą ptaków... -William James


William James Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
William James Cytaty: Jeżeli jest coś po ludzku pewne, to fakt, że środowisko wielkiego człowieka, nie urobi go, póki on sam nie zdoła przetworzyć tego środowiska. -William James


jeżeli-jest-coś-po-ludzku-pewne-to-fakt-że-środowisko-wielkiego-człowieka-nie-urobi-go-póki-on-sam-nie-zdoła-przetworzyć-tego-środowiska
William James Cytaty: Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
William James Cytaty: Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć. -William James


sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć
William James Cytaty: Nie ma złej pogody. Jest tylko nieodpowiednia odzież. -William James


nie-złej-pogody-jest-tylko-nieodpowiednia-odzież
William James Cytaty: Największe odkrycie moich czasów to prawda, że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata. -William James


największe-odkrycie-moich-czasów-to-prawda-że-człowiek-może-zmienić-siebie-zmieniając-swój-stosunek-do-świata
William James Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James


sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
William James Cytaty: Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
William James Cytaty: Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy. -William James


wielu-ludziom-wy­daje-ę-że myślą-pod­czas-gdy-zmieniają ę-tyl­ko-przesądy
William James Cytaty: Nie ma złej po­gody. Jest tyl­ko nieod­po­wied­nia odzież. -William James


nie- złej-po­gody-jest tyl­ko-nieod­po­wied­nia-odzież
William James Cytaty: Nie bój się życia. Uwierz, że war­to życ, a two­ja wiara spra­wi, że tak będzie. -William James


nie-bój ę-życia-uwierz że war­to-życ-a two­ja-wiara-spra­wi-że tak-będzie
William James Cytaty: Dusza jest wielobokiem, który leży na jednym boku, lecz nie jest przytwierdzony; pewnego dnia może się zachwiać, przewrócić i upaść na bok inny. -William James


dusza-jest-wielobokiem-który-ży-na-jednym-boku-lecz-nie-jest-przytwierdzony-pewnego-dnia-może-ę-zachwiać-przewróć-i-upaść-na-bok-inny
William James Cytaty: Jeśli się zapalimy do ideału abstrakcyjnego, nie rozpoznajemy go później w wypadkach konkretnych, spowijają go wtedy bowiem szczegóły nieprzyjemne. Każdy ideał na tym świecie jest zamaskowany wulgarnością okoliczności, w jakich się urzeczywistnia. -William James


William James Cytaty: Gdziekolwiek się znajdujesz, twój świat tworzą twoi przyjaciele. -William James


gdziekolwiek-ę-znajdujesz-twój-świat-tworzą-twoi-przyjaciele
William James Cytaty: Modlitwa jest siostrą ptaków... -William James


William James Cytaty: Człowiek z punktu widzenia biologicznego jest najpotężniejszym ze wszystkich zwierząt ofiarnych, a w rzeczywistości jedynym, który składa systematycznie ofiary ze swego własnego gatunku. -William James


człowiek-z-punktu-widzenia-biologicznego-jest-najpotężniejszym-ze-wszystkich-zwierząt-ofiarnych-a-w-rzeczywistoś-jedynym-który-składa
William James Cytaty: Największym odkryciem każdego pokolenia jest to, że człowiek potrafi zmienić swe życie, zmieniając swój stosunek do życia. -William James


największym-odkryciem-każdego-pokolenia-jest-to-że-człowiek-potrafi-zmienić-swe-życie-zmieniając-swój-stosunek-do-życia