Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Człek jest kowadłem, na którym fortuna ustawnie kołace swyt młotami. -Wincenty Ignacy Marewicz
człek-jest-kowadłem-na-którym-fortuna-ustawnie-kołace-swyt-młotami
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Lep­sza pra­ca niedołężna jak próżniac­two doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz
lep­sza-pra­ca-niedołężna-jak próżniac­two-doskonałe
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Szkod­liw­sze są bez­wstyd­ne ko­biety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz
szkod­liw­sze-są bez­wstyd­ne-ko­biety-ż-szarańcza
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Kto ma sto­doły, ma myszy, a kto ma skar­by, ma złodziejów. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Zwykliśmy nienawidzić tych, którzy znajdują dla siebie szczęście w tym, co nas martwi. -Wincenty Ignacy Marewicz
zwykliśmy-nienawidzić-tych-którzy-znajdują-dla-siebie-szczęście-w-tym-co-nas-martwi
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Piękna dama a niecnotliwa jest dla mężczyzn co lep dla ptaków, do którego lgnąc giną. -Wincenty Ignacy Marewicz
piękna-dama-a-niecnotliwa-jest-dla-mężczyzn-co-lep-dla-ptaków-do-którego-lgnąc-giną
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a urzynanym od śmierci. -Wincenty Ignacy Marewicz
Żywot-ludzki-jest-płótnem-snowanym-od-natury-tkanym-od-czasu-a-urzynanym-od-śmierci
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Człeka rozumnego, choć w zaciszy, przyrównać można do diamentu, który i w nocy świeci. -Wincenty Ignacy Marewicz
człeka-rozumnego-choć-w-zaciszy-przyrównać-można-do-diamentu-który-i-w-nocy-świeci
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Rzadko bywa ogień bez dymu, a jeszcze rzadziej miłość bez kłopotów. -Wincenty Ignacy Marewicz
rzadko-bywa-ogień-bez-dymu-a-jeszcze-rzadziej-miłość-bez-kłopotów
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Szkodliwsze są bezwstydne kobiety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Rzad­ko by­wa ogień bez dy­mu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów. -Wincenty Ignacy Marewicz
rzad­ko-by­wa-ogień-bez-dy­mu-a rzadziej-jeszcze-miłość-bez-kłopotów
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Wiele czyni, kto czyni, co może -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Wiele czyni, kto czyni, co może. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz
lepsza-praca-niedołężna-jak-próżniactwo-doskonałe
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Namiętności są to wiatry, które nadymają żagle okrętu, czasem go zatapiają, ale bez nich nie mógłby płynąć. -Wincenty Ignacy Marewicz
namiętnoś-są-to-wiatry-które-nadymają-żagle-okrę-czasem-go-zatapiają-ale-bez-nich-nie-mógłby-płynąć
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: O odmówioną pannę chciwiej się starają. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Nic nie czynić jest to niejako przestać żyć na świecie. -Wincenty Ignacy Marewicz
nic-nie-czynić-jest-to-niejako-przestać-żyć-na-świecie
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Kto ma stodoły, ma myszy, a kto ma skarby, ma złodziejów. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Mężczyźni mówią do ro­zumu, niewias­ty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś
jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Kto się nisko kłania szybko garbieje. -Wincenty Styś
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości? -Wincenty Rzymowski
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Biada temu, kto pychą swoją wszystko mierzy i dba tylko o siebie i ku sobie garnie! Pychę nędza odważy i w sądzie zadzierży, a miłości kto nie miał, schodzi z świata marnie. -Wincenty Pol
biada-temu-kto-pychą-swoją-wszystko-mierzy-i-dba-tylko-o-siebie-i-ku-sobie-garnie-pychę-nędza-odważy-i-w-sądzie-zadzierży-a-miłoś-kto-nie
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Kochajmy Boga - ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła. -Wincenty a Paulo Św
kochajmy-boga-ale-niech-to-będzie-poprzez-trud-naszych-rąk-i-w-pocie-czoła
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Geniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz - to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem. -Wincenty Pol
geniusz-co-bywa-w-pokorze-natchnięty-to-już-nie-geniusz-to-na-ziemi-święty-bo-czymże-świętość-jak-nie-czystym-trwaniem-wiecznym
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Dla małej miłości wystarczy spryt, dla wielkiej niezbędny jest talent. -Wincenty Styś
dla-łej-miłoś-wystarczy-spryt-dla-wielkiej-niezbędny-jest-talent
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: . . . Polska polityka za polskie pieniądze. . . -Wincenty Witos
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Szczeb­le miłości są nies­kończo­ne i nikt nie kocha za wiele. -Wincenty Lutosławski
szczeb­-miłoś-są nies­kończo­ne-i nikt-nie kocha-za wiele
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Niejed­ne­go nau­czo­no od­ma­wiać pa­cie­rze, ale niewielu nau­czo­no się modlić. -Wincenty Lutosławski
niejed­ne­go-nau­czo­no-od­­wiać-pa­cie­rze-ale-niewielu-nau­czo­no ę-modlić
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Ten wróg zaw­sze naj­straszniej­szy, które­go nig­dzie spos­trzec nie można. -Wincenty Lutosławski
ten-wróg-zaw­sze-naj­straszniej­szy-które­go-nig­dzie-spos­trzec-nie można
Wincenty Ignacy Marewicz Cytaty: Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym. -Wincenty Lutosławski
ten-kto-wie-ufa-­memu-so­bie-zaś-ten-kto-wie­rzy-ufa-innym