Wojciech Eichelberger Cytaty

Wojciech Eichelberger Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Wojciech Eichelberger Cytaty: Niektóre małżeństwa powstrzymuje przed rozwodem jedynie wizja podziału majątku. -Wojciech Wiercioch


niektóre-łżeństwa-powstrzymuje-przed-rozwodem-jedynie-wizja-podziału-majątku
Wojciech Eichelberger Cytaty: W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Mam za dużo energii, żeby pracować. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Plączą się myśli, gdy chcą w swoją sieć złapać jakieś kłamstwo. -Wojciech Bartoszewski


plączą-ę-myśli-gdy-chcą-w-swoją-sieć-złapać-jakieś-kłamstwo
Wojciech Eichelberger Cytaty: Nie wierzcie zegarom - czas wymyślił je dla zabawy. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Trudno stworzyć udany związek bez pierwiastka nadziei. -Wojciech Bartoszewski


trudno-stworzyć-udany-związek-bez-pierwiastka-nadziei
Wojciech Eichelberger Cytaty: Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z-tego-że-dobro-zwycięża-śli-zło-stać-na-przegraną
Wojciech Eichelberger Cytaty: Miłość - wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Zmarszczka: Fala na rzece czaru. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei. -Wojciech Bartoszewski


Wojciech Eichelberger Cytaty: Nie brak porażek jest sukcesem, lecz brak sukcesów jest porażką. -Wojciech Pawlikowski


nie-brak-porażek-jest-sukcesem-lecz-brak-sukcesów-jest-porażką
Wojciech Eichelberger Cytaty: Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni przez całe życie czytają o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni pewnego dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela i ruszają na spotkanie swoich marzeń. -Wojciech Cejrowski


Wojciech Eichelberger Cytaty: His­to­ria nas roz­pie­szczała, poz­wo­liła nam wycho­wywać się w wa­run­kach pokojowych. -Wojciech Kuczok


his­to­ria-nas-roz­pie­szczała-poz­wo­liła-nam-wycho­wywać ę-w wa­run­kach-pokojowych
Wojciech Eichelberger Cytaty: Byłem słuchem swo­jego po­kole­nia, tyl­ko słuchem, bo głosu nikt mi nie udzielił. -Wojciech Kuczok


byłem-słuchem-swo­jego-po­kole­nia-tyl­ko-słuchem-bo głosu-nikt-mi nie udzielił
Wojciech Eichelberger Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Wojciech Eichelberger Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
Wojciech Eichelberger Cytaty: No to śmierć go złapała za słowo i przyt­rzy­mała, zbyt moc­no, by mógł zap­ro­tes­to­wać, i pop­ro­wadziła go do tańca, w tan­go białe i zim­ne jak kość. -Wojciech Kuczok


no to śmierć-go złapała-za słowo-i przyt­rzy­ła-zbyt-moc­no-by mógł-zap­ro­­to­wać-i pop­ro­wadziła-go do ńca-w tan­go