Wojtek P Cytaty

Wojtek P Cytaty: - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p


 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
Wojtek P Cytaty: Założył Wi­tek czapkę. Sąsiad­ka go nie poz­nała, bo to była czap­ka nie Witka. -wojtek p


założył-wi­tek-czapkę-sąsiad­ka go nie poz­nała-bo to była-czap­ka-nie witka
Wojtek P Cytaty: Zro­biłem so­bie ka­nap­ki z po­mido­rem, ogórkiem, rzod­kiewką, kiełbasą, jaj­kiem, sałatą, szczy­pior­kiem. Były świet­ne. Ale co z te­go, sko­ro po­tem przez pół ro­ku nie sma­kowały mi już z niczym. -wojtek p


Wojtek P Cytaty: Widziałem dziś dwa ko­ty w miłos­nym uścis­ku. Spadły z płota na łby. A myślałem że zaw­sze lecą na czte­ry łapy. -wojtek p


widziałem-dziś-dwa-ko­ty-w miłos­nym-uścis­ku-spadły z płota-na łby-a myśłem-że zaw­sze-lecą-na czte­ry-łapy
Wojtek P Cytaty: Czasami mężczyzna bierze kobietę mocno w ramiona, aby dodać sobie odrobinę słabości. -Wojtek Bartoszewski


czasami-mężczyzna-bierze-kobietę-mocno-w-ramiona-aby-dodać-sobie-odrobinę-słaboś
Wojtek P Cytaty: Kobieta dojrzewa, kiedy mężczyzna dopiero kiełkuje. -Wojtek Bartoszewski


kobieta-dojrzewa-kiedy-mężczyzna-dopiero-kiełkuje
Wojtek P Cytaty: Mężczyzna, który wreszcie zrozumiał kobietę, musi od nowa uczyć się rozumieć siebie. -Wojtek Bartoszewski


mężczyzna-który-wreszcie-zrozumiał-kobietę-musi-od-nowa-uczyć-ę-rozumieć-siebie