Zbigniew Waydyk Cytaty

Zbigniew Waydyk Cytaty: Epilog


epilog-traktatu-o-tolerancji-pocałuj-mnie-van-w
Zbigniew Waydyk Cytaty: Zawał po polsku: cena umowna. -Zbigniew Waydyk


Zbigniew Waydyk Cytaty: Międzynarodówka zadłużonych: co kraj, to pożyczaj. -Zbigniew Waydyk


międzynarodówka-zadłużonych-co-kraj-to-pożyczaj
Zbigniew Waydyk Cytaty: Jednodniowym kursem myślenia nie załatwisz wiekowych problemów. -Zbigniew Waydyk


jednodniowym-kursem-myślenia-nie-załatwisz-wiekowych-problemów
Zbigniew Waydyk Cytaty: Credo cwaniaków: spryt określa świadomość. -Zbigniew Waydyk


credo-cwaniaków-spryt-okreś-świadomość
Zbigniew Waydyk Cytaty: Jeśli nie potrafisz precyzyjnie określić własnej wartości, zaopatrz się w wywieszkę:


jeśli-nie-potrafisz-precyzyjnie-określić-własnej-wartoś-zaopatrz-ę-w-wywieszkę-cena-umowna
Zbigniew Waydyk Cytaty: Szczyt brakoróbstwa: wieża Bubel. -Zbigniew Waydyk


Zbigniew Waydyk Cytaty: Benefis sarmackiej państwowości: szeroki dostęp do morza... problemów. -Zbigniew Waydyk


benefis-sarmackiej-państwowoś-szeroki-dostęp-do-morza-problemów
Zbigniew Waydyk Cytaty: Boli nas w dołku... ekonomicznymi. -Zbigniew Waydyk


Zbigniew Waydyk Cytaty: Haseł nie należy uczyć sią na pamięć. Jutro będą lepsze. -Zbigniew Waydyk


haseł-nie-należy-uczyć-ą-na-pamięć-jutro-będą-lepsze
Zbigniew Waydyk Cytaty: Niektórzy z wyjątkowo drańską precyzją udają porządnych ludzi. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-z-wyjątkowo-drańską-precyzją-udają-porządnych-ludzi
Zbigniew Waydyk Cytaty: Przerosty oralne: zbyt wielka gęba do żarcia w warunkach standardowej konsumpcji. -Zbigniew Waydyk


przerosty-oralne-zbyt-wielka-gęba-do-żarcia-w-warunkach-standardowej-konsumpcji
Zbigniew Waydyk Cytaty: Nawet klęczenie może mieć znamiona hardości. -Zbigniew Waydyk


nawet-klęczenie-może-mieć-znamiona-hardoś
Zbigniew Waydyk Cytaty: Wdeptywanie laurów w błoto trudno nazwać użyźnianiem gleby. -Zbigniew Waydyk


wdeptywanie-laurów-w-błoto-trudno-nazwać-użyźnianiem-gleby
Zbigniew Waydyk Cytaty: Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-i-na-drodze-donikofi-stawiają-drogowskazy
Zbigniew Waydyk Cytaty: Potrzebny raport: o stanie draństwa. -Zbigniew Waydyk


Zbigniew Waydyk Cytaty: Niektórzy są tak pazerni, że i za noszenie idei w sercu chcieliby pobierać gażę. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-są-tak-pazerni-że-i-za-noszenie-idei-w-sercu-chcieliby-pobierać-gażę
Zbigniew Waydyk Cytaty: I po przeciwnych stronach barykady można mieć do dyspozycji takie same maski. -Zbigniew Waydyk


i-po-przeciwnych-stronach-barykady-można-mieć-do-dyspozycji-takie-same-maski