Zdzisław Bocheński Cytaty

Zdzisław Bocheński Cytaty: Wiele kobiet nie miewa chimer - mają je nieustannie. -Zdzisław Bocheński


Zdzisław Bocheński Cytaty: Kobieta to nie puch marny, skoro przy życiowych zmaganiach stać ją jeszcze na to, by być czasem puszkiem. -Zdzisław Bocheński


kobieta-to-nie-puch-marny-skoro-przy-życiowych-zmaganiach-stać-ją-jeszcze-na-to-by-być-czasem-puszkiem
Zdzisław Bocheński Cytaty: Jutro zweryfikuje dziś. -Tadeusz Bocheński


Zdzisław Bocheński Cytaty: Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. -Józef Maria Bocheński


nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie
Zdzisław Bocheński Cytaty: Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens. -Józef Maria Bocheński


Zdzisław Bocheński Cytaty: Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Zdzisław Bocheński Cytaty: Naj­niebez­pie­czniej­si są głup­cy po naszej stro­nie barykady. -Zdzisław Kałędkiewicz


naj­niebez­pie­czniej­-są głup­cy-po naszej-stro­nie-barykady
Zdzisław Bocheński Cytaty: Or­ga­nizo­wanie chaosu kończy się chaosem organizacji. -Zdzisław Kałędkiewicz


or­ga­nizo­wanie-chaosu-kończy ę-chaosem-organizacji
Zdzisław Bocheński Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem idei są jej wyznawcy. -Zdzisław Kałędkiewicz


naj­większym-niebez­pie­czeństwem-idei-są jej-wyznawcy
Zdzisław Bocheński Cytaty: Nie pod­noś głosu - niech go znaj­dzie bied­niej­szy od ciebie!  -Zdzisław Kałędkiewicz


nie-pod­noś-głosu- niech-go znaj­dzie-bied­niej­szy-od ciebie 
Zdzisław Bocheński Cytaty: Nie wychodź z siebie. Możesz nie wrócić. -Zdzisław Kałędkiewicz


Zdzisław Bocheński Cytaty: Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz


tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Zdzisław Bocheński Cytaty: Nie podnoś głosu - niech go znajdzie biedniejszy od ciebie! -Zdzisław Kałędkiewicz


nie-podnoś-głosu-niech-go-znajdzie-biedniejszy-od-ciebie