` Odzwier­cied­le­niem prag­nień i marzeń są sny.


` odzwier­cied­­niem-prag­nień-i marzeń-są sny
bluecaffe` odzwier­cied­le­niemprag­nieńi marzeńsą sny` odzwier­cied­le­niem prag­nieńprag­nień i marzeńi marzeń są sny` odzwier­cied­le­niem prag­nień i marzeńprag­nień i marzeń są sny` odzwier­cied­le­niem prag­nień i marzeń są sny

Dłgość włosów jest odzwier­cied­le­niem myśli... /zna­lezione w sta­rym zeszycie/ Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut? Uśmie­chasz się lu­bieżnie Gdy ma­luję na Twoich ustach Kra­job­ra­zy moich marzeń Spa­ceru­jemy ko­rytarza­mi Wschodów i zachodów Prag­nień - par­kiem snów Nie mów proszę - nic Zos­tańmy tu bez­praw­nie Przez chwilę…. To fi­nał już Uśmie­cham się do twych wspom­nień prag­nień przeżyć więc uśmie­chnij się choć raz do mnie a wte­dy cały za­mienię się w uśmiech scho­wała ser­ce mo­je w swo­je w spiżar­ni naszych prag­nień łut Zas­po­kaja­nie prag­nień na siłę, to nieja­ko gwałt na innych...