`Człowieko­wi jest pot­rzeb­na przes­trzeń, w której może się określić.


`człowieko­wi-jest pot­rzeb­na-przes­trzeń-w której może ę-określić
bluecaffe`człowieko­wijest pot­rzeb­naprzes­trzeńw której może sięokreślić`człowieko­wi jest pot­rzeb­najest pot­rzeb­na przes­trzeńw której może się określić`człowieko­wi jest pot­rzeb­na przes­trzeń

To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach
to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder
re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz
pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną