`Im bar­dziej chcieliśmy, żeby nam się udało tym bar­dziej nam nie wychodziło.


`im-bar­dziej-chcieliśmy-żeby-nam ę-udało-tym-bar­dziej-nam-nie wychodziło
bluecaffe`imbar­dziejchcieliśmyżebynam sięudałotymnamnie wychodziło`im bar­dziejbar­dziej chcieliśmyżeby nam sięnam się udałoudało tymtym bar­dziejbar­dziej namnam nie wychodziło`im bar­dziej chcieliśmyżeby nam się udałonam się udało tymudało tym bar­dziejtym bar­dziej nambar­dziej nam nie wychodziłożeby nam się udało tymnam się udało tym bar­dziejudało tym bar­dziej namtym bar­dziej nam nie wychodziłożeby nam się udało tym bar­dziejnam się udało tym bar­dziej namudało tym bar­dziej nam nie wychodziło

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Im bliżsi są nam ludzie, tym bar­dziej jes­teśmy ślepi. -Andre Malraux
im bliż-są nam-ludzie-tym-bar­dziej-jes­teśmy-ślepi