`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? 


`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
bluecaffe`le­piejżyćw nieświado­mościczyz tą świado­mościądo końca `le­piej żyćżyć w nieświado­mościw nieświado­mości czyczy żyćżyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mościżyć w nieświado­mości czyw nieświado­mości czy żyćczy żyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mości czyżyć w nieświado­mości czy żyćw nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mości czy żyćżyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością

Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Le­piej dłużej żyć, czy kochać praw­dzi­wie.. ?  -AnDree
le­piej-dłużej-żyć-czy-kochać-praw­dzi­wie- 
Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć?  -Ryder
Żyć-chwilą-czy-chwi­lami-żyć 
Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...?  -Andrea
czy-­piej-jest ­trze­gać-prawdę-i-znając-ją cierpieć-a-może-zaś­piony­mi-oczyma-Żyć-swoim-szczęściem-głupca 
Ry­zyko bie­rze się z nieświado­mości swoich poczynań. -Warren Buffett
ry­zyko-bie­rze ę-z nieświado­moś-swoich-poczynań
''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.
''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie