`Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości.


`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
bluecaffe`niekiedyle­piejnie miećcze­gośniżmieća wrazz tymty­siącewątpliwości`niekiedy le­piejle­piej nie miećnie mieć cze­gośniż miećmieć a wraza wraz z tymz tym ty­siącety­siące wątpliwości`niekiedy le­piej nie miećle­piej nie mieć cze­gośniż mieć a wrazmieć a wraz z tyma wraz z tym ty­siącez tym ty­siące wątpliwości`niekiedy le­piej nie mieć cze­gośniż mieć a wraz z tymmieć a wraz z tym ty­siącea wraz z tym ty­siące wątpliwościniż mieć a wraz z tym ty­siącemieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości

le­piej jest mieć i stra­cić, niż nie mieć i nie zyskać Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Le­piej częściowo mieć rację, niż całko­wicie się mylić.Lepiej jest mieć syna, który polegnie na wojnie, niż wcale nie mieć dzieci.Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina.Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym.