`Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość..


`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
bluecaffe`wieszdlacze­gonie możemybyćrazembo różni­cemiędzyna­misą większeniżmiłość`wiesz dlacze­godlacze­go nie możemynie możemy byćbyć razembo różni­ce międzymiędzy na­mina­mi są większesą większe niżniż miłość`wiesz dlacze­go nie możemydlacze­go nie możemy byćnie możemy być razembo różni­ce między na­mimiędzy na­mi są większena­mi są większe niżsą większe niż miłość`wiesz dlacze­go nie możemy byćdlacze­go nie możemy być razembo różni­ce między na­mi są większemiędzy na­mi są większe niżna­mi są większe niż miłość`wiesz dlacze­go nie możemy być razembo różni­ce między na­mi są większe niżmiędzy na­mi są większe niż miłość

Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Różni­ca między rzeczy­wis­tością a po­wieścią jest ta­ka, że po­wieść mu­si być sensowna. -Tom Clancy
róż­ca-między-rzeczy­wis­tośą-a po­wieśą-jest ­ka-że po­wieść-mu­-być-sensowna
Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa
jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani