* * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość 


  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
cykam  gwiaz­dyw głowiemamoczkoje­dynepatrzywyśnionamiłość )) gwiaz­dygwiaz­dy w głowiew głowie mammam oczkooczko je­dyneje­dyne patrzypatrzy wyśnionawyśniona miłość )) gwiaz­dy w głowiegwiaz­dy w głowie mamw głowie mam oczkomam oczko je­dyneoczko je­dyne patrzyje­dyne patrzy wyśnionapatrzy wyśniona miłość )) gwiaz­dy w głowie mamgwiaz­dy w głowie mam oczkow głowie mam oczko je­dynemam oczko je­dyne patrzyoczko je­dyne patrzy wyśnionaje­dyne patrzy wyśniona miłość )) gwiaz­dy w głowie mam oczkogwiaz­dy w głowie mam oczko je­dynew głowie mam oczko je­dyne patrzymam oczko je­dyne patrzy wyśnionaoczko je­dyne patrzy wyśniona miłość 

słowem jak pogrzebaczem przyduszasz rozsypujesz w głowie mam popiół jes­teś grabarzem moich tkanek w głowie mam robaki Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie.Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Je­dyne, co te­raz czuję to wewnętrzna pustka. Mam wrażenie, że to naj­gor­sze uczu­cie ze wszys­tkich możliwych.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.