• 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
love69kcal•  inaczejsma­kująte sa­mesłowawy­powiada­neprzezróżnychludzi  inaczej sma­kująsma­kują te sa­mete sa­me słowasłowa wy­powiada­newy­powiada­ne przezprzez różnych inaczej sma­kują te sa­mesma­kują te sa­me słowate sa­me słowa wy­powiada­nesłowa wy­powiada­ne przezwy­powiada­ne przez różnych inaczej sma­kują te sa­me słowasma­kują te sa­me słowa wy­powiada­nete sa­me słowa wy­powiada­ne przezsłowa wy­powiada­ne przez różnych inaczej sma­kują te sa­me słowa wy­powiada­nesma­kują te sa­me słowa wy­powiada­ne przezte sa­me słowa wy­powiada­ne przez różnych

A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość.im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety Gdzie są te słowa wy­powiada­ne z miłości, a nie ze złości ?! Wy­powiada­ne przez ciebie Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi.Tylko my ponosimy winę za to, co zdarza się w naszym życiu. Wielu ludzi przeszło przez te same trudności, co my, ale zareagowało inaczej. My wybraliśmy prostsze wyjście - własną rzeczywistość.