• 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
love69kcal•  inaczejsma­kująte sa­mesłowawy­powiada­neprzezróżnychludzi  inaczej sma­kująsma­kują te sa­mete sa­me słowasłowa wy­powiada­newy­powiada­ne przezprzez różnych inaczej sma­kują te sa­mesma­kują te sa­me słowate sa­me słowa wy­powiada­nesłowa wy­powiada­ne przezwy­powiada­ne przez różnych inaczej sma­kują te sa­me słowasma­kują te sa­me słowa wy­powiada­nete sa­me słowa wy­powiada­ne przezsłowa wy­powiada­ne przez różnych inaczej sma­kują te sa­me słowa wy­powiada­nesma­kują te sa­me słowa wy­powiada­ne przezte sa­me słowa wy­powiada­ne przez różnych

im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty
im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Gdzie są te słowa wy­powiada­ne z miłości, a nie ze złości ?!  -AnDree
gdzie-są te słowa-wy­powiada­ne-z miłoś-a nie ze złoś- 
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi