• 


 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
love69kcal•  niemówże maszpodgórkębo prze­cieżzmie­rzaszna szczyt  nie mówże masz podpod górkębo prze­cież zmie­rzaszzmie­rzasz na szczytże masz pod górkębo prze­cież zmie­rzasz na szczyt

Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57
gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś
Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski  -Paula25
miał-prze­cież-nie cze­kać- czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć- pisała-ja­nusz-leon-wiśniewski