• 


 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
love69kcal•  niemówże maszpodgórkębo prze­cieżzmie­rzaszna szczyt  nie mówże masz podpod górkębo prze­cież zmie­rzaszzmie­rzasz na szczytże masz pod górkębo prze­cież zmie­rzasz na szczyt

Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości.Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja.Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy! Życie pod górkę też zleci.Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski