• 


 - szu­kaj-mnie-w jut­rze-a nie w przed­wczo­raj- 
love69kcal•  szu­kajmniew jut­rzea nie w przed­wczo­raj  szu­kaj mniemnie w jut­rze szu­kaj mnie w jut­rze

Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna.Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje.Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi.nie krzycz nie szlochaj dzi­siaj popiołem wczo­raj­szych szeptów niedom­kniętych spraw stłuczo­nych serc tak wiele boleści we mnie w nas upi­ty nieszczęściem nie mów że go nie będzie po pros­tu śpij jut­ro jest trzeźwe