- (...) Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jest mi zim­no, gorąco, pocą mi się ręce, bo­li mnie brzuch, mam sucho w ustach. - Po pros­tu się zakochałeś! 


 -nie-mam-pojęcia-co ę-ze mną-dzieje-jest mi zim­no-gorąco-pocą-mi ę-rę-bo­li-mnie-brzuch-mam-sucho-w ustach-po pros­ ę
marc levy niemampojęciaco sięze mnądziejejest mi zim­nogorącopocąmi sięręcebo­limniebrzuchsuchow ustachpo pros­tu sięzakochałeś  () nienie mammam pojęciaco się ze mnąze mną dziejepocą mi sięmi się ręcebo­li mniemnie brzuchmam suchosucho w ustachpo pros­tu się () nie mamnie mam pojęciaco się ze mną dziejepocą mi się ręcebo­li mnie brzuchmam sucho w ustach

nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy
Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna. -Zsa Zsa Gabor
nie-mam-pojęcia-o sek­sie-bo zaw­sze-byłam-zamężna
Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś. -PróbujPatrzećKolorowo
gdy-ę-widzę-chce-mi ę-wrzeszczeć-mam-ochotę-wyk­rzyczeć- pros­to-w twarz-jak mnie-zraniłeś