- (...) Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jest mi zim­no, gorąco, pocą mi się ręce, bo­li mnie brzuch, mam sucho w ustach. - Po pros­tu się zakochałeś! 


 -nie-mam-pojęcia-co ę-ze mną-dzieje-jest mi zim­no-gorąco-pocą-mi ę-rę-bo­li-mnie-brzuch-mam-sucho-w ustach-po pros­ ę
marc levy niemampojęciaco sięze mnądziejejest mi zim­nogorącopocąmi sięręcebo­limniebrzuchsuchow ustachpo pros­tu sięzakochałeś  () nienie mammam pojęciaco się ze mnąze mną dziejepocą mi sięmi się ręcebo­li mniemnie brzuchmam suchosucho w ustachpo pros­tu się () nie mamnie mam pojęciaco się ze mną dziejepocą mi się ręcebo­li mnie brzuchmam sucho w ustach

W zwycza­ju mam tak, że gdy wypłaku­je się w po­duszkę, zas­ta­nawiam się ile w obec­nym mo­men­cie osób na całym świecie, na poszczególnych kon­ty­nen­tach, czu­je się tak sa­mo cho­ler­nie bez­radnie. Wte­dy mam wrażenie, że dzielą ze mną smutek.Fraszka? Słow­na igraszka. Pi­sali ją wiel­cy poeci, a te­raz ja mam ją sklecić. Doścignąć mam kun­szt mis­trza Jana, bo fraszka na jut­ro zadana! Zli­tuj się, nauczycielu! Ja nie mam ta­lentów wielu i dla mnie słowem zabawa to nie jest fraszka. To dramat! Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna.Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś.Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.