• 


 -są-­kie-dni-których-po pros­-nie wy­pada-za­pomi­nać- 
love69kcal• ta­kiedniktórychpo pros­tunie wy­padaza­pomi­nać są ta­kieta­kie dniktórych po pros­tupo pros­tu nie wy­padanie wy­pada za­pomi­naćsą ta­kie dniktórych po pros­tu nie wy­padapo pros­tu nie wy­pada za­pomi­naćktórych po pros­tu nie wy­pada za­pomi­nać

Chciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówki, bym mógł pożeg­nać tych których kocham . -Ryder
chciałbym-wie­dzieć-ile-dni-po­zos­ło-do końca-mej-ziem­skiej-wędrówki-bym-mógł-pożeg­nać-tych-których-kocham
Zło za­pomi­nać, dob­ro wspominać... -Pokojowa
zło-za­pomi­nać-dob­ro-wspominać