- A te­raz po­wiedz, że mnie nie kochasz i odejdź. - Nie potrafię...


 a te­raz-po­wiedz-że mnie-nie kochasz-i odejdź-nie-potrafię
opuszczona a te­razpo­wiedzże mnienie kochaszi odejdźniepotrafię a te­raz po­wiedzże mnie nie kochasznie kochasz i odejdźnienie potrafięże mnie nie kochasz i odejdźnie potrafię

- kochasz mnie jeszcze? - która od­po­wiedz jest poprawna? - praw­dzi­wa .. - jeżeli po­wiem że nie, to każesz mi się wyprowadzić?.. -Nikku
 kochasz-mnie-jeszcze-która-od­po­wiedz-jest poprawna-praw­dzi­wa-żeli-po­wiem-że nie-to każesz-mi ę-wyprowadzić
te­raz już wiem, tkwię w tej miłośći w której ty nie kochasz mnie  -psycholożka
te­raz-już-wiem-tkwię-w tej miłośći-w której ty nie kochasz-mnie 
Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona.. -Andrea
kochasz-ją od ty­lu-lat-to ­kie-oczy­wis­te- w końcu-to two­ja-mat­ka-i choć-od ty­lu-lat-ona-dob­rze-wie-że ją kochasz