- A Ty? Kim Ty jesteś? - Kimś kto chce Cię kochać.


 a ty-kim-ty jesteś-kimś-kto-chce-cię-kochać
opuszczona a tykimty jesteśkimśktochceciękochaćkim ty jesteśkimśkimś ktokto chcechce cięcię kochaćkimś ktokimś kto chcekto chce cięchce cię kochaćkimś kto chcekimś kto chce ciękto chce cię kochaćkimś kto chce ciękimś kto chce cię kochać

,,Jest różni­ca pomiędzy kimś kto mówi, że cię kocha, a kimś kto rzeczy­wiście cię kocha.Chcąc być kimś innym, trwonisz to kim jesteśIn­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na byciem kimś, kim nie jesteś