- Chcesz znać prawdę? - spy­tała, nie cze­kając na od­po­wiedź. - Usiłuję ja­koś przet­rwać dzień, zacho­wując dość siły, by sta­wić czoło następnemu.


 chcesz-znać-prawdę- spy­ła-nie cze­kając-na od­po­wiedź- usiłuję-ja­koś-przet­rwać-dzień-zacho­wując-dość-ły
nicholas sparks chceszznaćprawdę spy­tałanie cze­kającna od­po­wiedź usiłujęja­kośprzet­rwaćdzieńzacho­wującdośćsiłyby sta­wićczołonastępnemu chcesz znaćznać prawdęnie cze­kając na od­po­wiedź usiłuję ja­kośja­koś przet­rwaćprzet­rwać dzieńzacho­wując dośćdość siłyby sta­wić czołoczoło następnemu chcesz znać prawdę usiłuję ja­koś przet­rwaćja­koś przet­rwać dzieńzacho­wując dość siłyby sta­wić czoło następnemu

ludzkość-obu­marła-i po­łu-umiera-tyl­ko-na­tura-jest w sta­nie-przet­rwać-taką-apo­kalipsę~pa­weł-rychlica 
Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19
co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
jest-ty­-możli­woś-w wyjściu-z trud­nych-sy­tuac­ji-ważne-jest-by im sta­wić-czoło-i działać~pa­weł-rychlica