- Ciężko mi. - Ze mną? - Nie, bez Ciebie.


 ciężko-mi-ze mną-nie-bez-ciebie
opuszczona ciężkomize mnąniebezciebie ciężko mize mnąniebez ciebie

A ja wciąż szu­kam Two­jego spoj­rze­nia w oczach mi­jających mnie osób. Wycze­kuję te­go co niereal­ne. Chcę abyś się mną zaopieko­wał, tak jak opieku­jesz sie swoimi pac­jenta­mi. Cza­sem myśle so­bie, że dla Ciebie go­towa bym była wylądo­wać w szpi­talu żebyś się mną zajął. I żebym mogła znów za­topić się w błęki­cie oczu Twych i Twoim uśmie­chu. I w końcu od­ważyć sie. Od­ważyć się żyć bez Ciebie...Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń łatwiej. Fa­buła - o czym myślisz