,, Czcij człowieka. Oto nauka!


 czcij-człowieka-oto nauka- 
mała mi czcijczłowiekaoto nauka  czcij człowieka

Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie. -Victor Marie Hugo
zro­bić-ka­rierę- oto-nauka-którą-z góry-krop­-po krop­li-sączy-nam-zepsucie
Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami. -Lukrecjusz
nauka-uwolniła-człowieka-od-lęku-przed-bogami
Nauka kształtu­je świat dla człowieka, kul­tu­ra kształtu­je człowieka dla świata. -Gold Fishy
nauka-kształ­-świat-dla-człowieka-kul­­ra-kształ­-człowieka-dla-świata
Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice. -Albert Schweitzer
dobrze-zrozumiana-nauka-chroni-człowieka-przed-pychą-gdyż-ukazuje-mu-jej-granice
A ty czcij co żyje ra­dośnie, a ty sza­nuj to co umiera. -Jacek Kaczmarski
a ty czcij-co żyje-ra­dośnie-a ty sza­nuj-to co umiera