,, Czcij człowieka. Oto nauka!


 czcij-człowieka-oto nauka- 
mała mi czcijczłowiekaoto nauka  czcij człowieka

Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie.Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami.Nauka uwol­niła człowieka od lęku przed bogami.Nauka kształtu­je świat dla człowieka, kul­tu­ra kształtu­je człowieka dla świata.Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice.A ty czcij co żyje ra­dośnie, a ty sza­nuj to co umiera.