- Dziwka -Ha... byłam na­zywa­na gorzej -Jak? - Twoją dziewczyną 


 dziwka-ha-byłam na­zywa­na-gorzej-jak-twoją-dziewczyną 
nieżywy dziwkahabyłam na­zywa­nagorzejjaktwojądziewczyną ha byłam na­zywa­nabyłam na­zywa­na gorzejtwojątwoją dziewczyną ha byłam na­zywa­na gorzejtwoją dziewczyną 

no śmiało,przyz­naj,że byłam twoją naj­lep­szą zabawką... po­wiedz;dob­rze się bawiłeś? Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...Ser­ce otu­la Ciebie, a Ty otu­lasz mnie. Chwi­lami byłam bez­silna, a Ty uno­siłeś mnie. Niech te­raz ja będę Twoją ostoją. Kocham Cię.Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.For­tu­na to nies­tała dziwka.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...