– Jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałam. – Cóż, bar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam.


 jes­teś-naj­wspa­nial­szym-kochan­kiem-ja­kiego-miałam-cóż-bar­dzo-żo-ćwiczyłem-jak byłem-sam
woody allen– jes­teśnaj­wspa­nial­szymkochan­kiemja­kiegomiałamcóżbar­dzodużoćwiczyłemjak byłemsam– jes­teś naj­wspa­nial­szymnaj­wspa­nial­szym kochan­kiemkochan­kiem ja­kiegoja­kiego miałambar­dzo dużodużo ćwiczyłemćwiczyłem jak byłemjak byłem sam– jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiemnaj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiegokochan­kiem ja­kiego miałambar­dzo dużo ćwiczyłemdużo ćwiczyłem jak byłemćwiczyłem jak byłem sam– jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiegonaj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałambar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłemdużo ćwiczyłem jak byłem sam– jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałambar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam

Cha­rak­ter na­rodo­wy kom­po­zyto­ra nie po­lega na cy­tatach fol­klo­ru, cze­go naj­wspa­nial­szym przykładem jest twórczość Chopina. -Karol Szymanowski
cha­rak­ter-na­rodo­wy-kom­po­zyto­ra-nie po­lega-na cy­tatach-fol­klo­ru-cze­go-naj­wspa­nial­szym-przykładem-jest twórczość