- kocha­nie chodźmy na spacerek - nie trak­tuj mnie jak psa ;) 


 kocha­nie-chodźmy-na spacerek-nie trak­tuj-mnie-jak psa- 
tusiak kocha­niechodźmyna spacereknie trak­tujmniejak psa  kocha­nie chodźmychodźmy na spacerekna spacereknie trak­tujnie trak­tuj mniemnie jak psa kocha­nie chodźmy na spacerekchodźmy na spacereknie trak­tuj mnienie trak­tuj mnie jak psa kocha­nie chodźmy na spacereknie trak­tuj mnie jak psa

Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści
możesz-trak­to­wać-życie-jak za­bawę-lecz-nig­dy-nie trak­tuj-ludzi-jak zabawki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
`Trak­tuj wszys­tkich tak jak­by to było wasze os­tatnie spotkanie. -bluecaffe
`trak­tuj-wszys­tkich-tak-jak­by-to było-wasze-os­tatnie-spotkanie
Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa