- Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe.


 kochałam-cię-jak ­kogo-w życiu-nap­rawdę-skłamałabym mówiąc-że cieszę ę-twoim-szczęściem-na­wet nie pot­ra­fię-myść
constella kochałamcięjak ni­kogow życiunap­rawdęskłamałabym mówiącże cieszę siętwoimszczęściemna­wet nie pot­ra­fięmyślećże jes­teśte­razz innąjed­nak wiemże podjąłeśdob­rywybórod­chodzącodemnienies­te­ty nie pot­ra­fiłamkochaćtakjak te­gopot­rze­bowałeśmoże za bar­dzo siębałama możedo te­gonie dorosłamchoć możebyćprawdziwe kochałam cięcię jak ni­kogojak ni­kogo w życiuże cieszę się twoimtwoim szczęściemna­wet nie pot­ra­fię myślećże jes­teś te­razte­raz z innąże podjąłeś dob­rydob­ry wybórwybór od­chodzącod­chodząc odeode mnienies­te­ty nie pot­ra­fiłam cięcię kochaćtak jak te­gojak te­go pot­rze­bowałeśmoże za bar­dzo się bałama może do te­godo te­go nie dorosłamchoć możechoć może byćbyć prawdziwe kochałam cię jak ni­kogocię jak ni­kogo w życiuże cieszę się twoim szczęściemże jes­teś te­raz z innąże podjąłeś dob­ry wybórdob­ry wybór od­chodzącwybór od­chodząc odeod­chodząc ode mnienies­te­ty nie pot­ra­fiłam cię kochaćtak jak te­go pot­rze­bowałeśa może do te­go nie dorosłamchoć może byćchoć może być prawdziwe

Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie.. -Lanni
na­wet-nie wiesz-jak bar­dzo-te­raz-cię-pot­rze­buję-te­raz kiedy-wiem-że już-niedługo-mi ciebie-zabraknie
Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?  -Aleksandra_Czarna
dlacze­go-jes­teś-tak-da­leko-wte­dy-gdy-tak-bar­dzo-cię-pot­rze­buję-blis­ko-dlacze­go-cię-nie  gdy-pot­rze­buję-two­jej
A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej. -Halina Poświatowska
a jed­nak-pot­rze­ba-mi twoich-słów-i trze­ba-two­jej-pa­mię-pa­miętaj o mnie-dob­rze- może-będę ę-mniej-bała-może-będę