- Kochałam Ciebie a ty?? Ba­wiłeś się mną?? - Ja po pros­tu chciałem zapomnieć. (Real­na rozmowa) 


 kochałam-ciebie-a ty-ba­wiłeś ę-mną-ja po pros­-chciałem-zapomnieć-real­na-rozmowa 
stokrotka123 kochałamciebiea tyba­wiłeś sięmnąja po pros­tuchciałemzapomniećreal­narozmowa  kochałam ciebieciebie a tyba­wiłeś się mnąja po pros­tuja po pros­tu chciałemchciałem zapomnieć(real­na rozmowa)  kochałam ciebie a tyja po pros­tu chciałemja po pros­tu chciałem zapomniećja po pros­tu chciałem zapomnieć

Krzyknęłam w gęstych przy­goto­waniach na jut­rzej­szy wieczór. Nie mogę te­raz! A on: Ja po pros­tu bar­dzo lu­bię Twój głos i chciałem go usłyszeć.. -mrs.cervisiam
krzyknęłam-w gęstych-przy­goto­waniach-na jut­rzej­szy-wieczór-nie-mogę-te­raz-a-on-ja-po pros­-bar­dzo-lu­bię-twój-głos
Ni­by szedłem cały dzień pros­to drogą, ale właści­wie to tak, jak­bym szedł w kółko. Bo nig­dzie nie chciałem prze­cież dojść. -Edward Stachura
ni­by-szedłem-cały-dzień-pros­to-drogą-ale-właś­wie-to tak-jak­bym-szedł-w kółko-bo nig­dzie-nie chciałem-prze­cież-dojść
..to nie znaczy, że na Ciebie krzyczę. Po pros­tu pod­noszę głos, abyś w końcu zro­zumiał co do Ciebie mówię. -AnDree
to nie znaczy-że na ciebie-krzyczę-po-pros­-pod­noszę-głos-abyś-w końcu-zro­zumiał-co do ciebie-mówię