naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
hanuszewska naj­większymosiągnięciemnie jest pat­rzećocza­mi lecznau­czyć siępat­rzećna światser­cemi duszą  naj­większym osiągnięciemosiągnięciem nie jest pat­rzećnie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć sięnau­czyć się pat­rzećpat­rzeć na światna świat ser­cemser­cem i duszą naj­większym osiągnięciem nie jest pat­rzećosiągnięciem nie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć się pat­rzećnau­czyć się pat­rzeć na światpat­rzeć na świat ser­cemna świat ser­cem i duszą naj­większym osiągnięciem nie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć się pat­rzeć na światnau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cempat­rzeć na świat ser­cem i duszą lecz nau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cemnau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cem i duszą

Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie.Tak przy­jem­nie pat­rzeć na świat, kiedy ser­ce dobre.Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.  spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody.można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my