ni­cość jest przytłaczająca, wiel­ka pus­tka od początku, aż do końca..


­cość-jest przytłaczająca-wiel­ka-pus­tka-od początku-aż do końca
amarathxxxni­cośćjest przytłaczającawiel­kapus­tkaod początkuaż do końcani­cość jest przytłaczającawiel­ka pus­tkapus­tka od początkuwiel­ka pus­tka od początku

W życiu pot­rzeb­na jest miłość, bez niej jest wiel­ka pus­tka, która du­si, za­bija, męczy. -James Frey
w życiu-pot­rzeb­na-jest miłość-bez-niej-jest wiel­ka-pus­tka-która-­-za­bija-męczy
już-tyl­ko-sze­lest-tyl­ko-szmer-i-pus­tka-wiel­ka-dookoła-a-miałeś-iść-w nat­chniony-sen-i-skrzydła-miałeś-mieć-anioła 
To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi
to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać
Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi
biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
Do końca będę miała nadzieje , że w nas jest ten ogień , ta is­kra , która była na początku ... -nasia
do końca-będę-miała-nadzieje- że w nas-jest ten-ogień-  is­kra- która-była-na początku