(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.


­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
olga tokarczukle­piejjest po­ruszaćniżbyćpo­rusza­nymcza­rowaćpoz­wo­lić sięowładnąćzaklęciużywymumarłymchoćbyudawanym() le­piejle­piej jest po­ruszaćniż byćbyć po­rusza­nymle­piej cza­rowaćniż poz­wo­lić siępoz­wo­lić się owładnąćowładnąć zaklęciule­piej byćbyć żywymżywym niżniż umarłymchoćby udawanym() le­piej jest po­ruszaćniż być po­rusza­nymniż poz­wo­lić się owładnąćpoz­wo­lić się owładnąć zaklęciule­piej być żywymbyć żywym niżżywym niż umarłym

Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem. -Janusz Leon Wiśniewski
le­piej-być-słyn­nym-pi­jakiem-ż-ano­nimo­wym-alkoholikiem
Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide
le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Le­piej być ściętym niż śniętym. -Indygoo
le­piej-być-śętym-ż-śętym
Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie