ma­wiał szamanek, le­je z te­go co puste te­raz grze­je szkwał  


­wiał-szamanek-­-z te­go-co puste-te­raz-grze­-szkwał- 
cykamma­wiałszamanekle­jez te­goco pustete­razgrze­jeszkwał ma­wiał szamanekle­je z te­goz te­go co pusteco puste te­razte­raz grze­jegrze­je szkwałszkwał  le­je z te­go co pustez te­go co puste te­razco puste te­raz grze­jete­raz grze­je szkwałgrze­je szkwał  le­je z te­go co puste te­razz te­go co puste te­raz grze­jeco puste te­raz grze­je szkwałte­raz grze­je szkwał  le­je z te­go co puste te­raz grze­jez te­go co puste te­raz grze­je szkwałco puste te­raz grze­je szkwał  

Są puste inteligencje nie służące niczemu. Puste racje. Puste talenty.Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.Zegarmistrz Nas­ta­wiał wszys­tkim zegarki Aż wte­dy przyszła ona Te­raz na­wet je­mu stanął.W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją.przej­rzyście zim­ne spoj­rze­nie przeszy­wa jak lo­dowy grot a jed­nak jest w nim coś ciepłego coś co roz­grze­wa krwiobieg przy­jem­nie jest wzdychać do Ciebie i marzyć że wzdychasz tak samo choćby mroźnym su­rowym oddechem roz­grze­wa mnie myśl o Tobie