Ów tylko umie zganić mądrze, kto milczeć będzie, nim zrozumie.


Ów-tylko-umie-zganić-mądrze-kto-milczeć-będzie-nim-zrozumie
john fordÓwtylkoumiezganićmądrzektomilczećbędzienimzrozumieÓw tylkotylko umieumie zganićzganić mądrzekto milczećmilczeć będzienim zrozumieÓw tylko umietylko umie zganićumie zganić mądrzekto milczeć będzieÓw tylko umie zganićtylko umie zganić mądrzeÓw tylko umie zganić mądrze

Komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć.Niejeden, komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć.W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim władać.Co będzie? Tylko Bóg na pewno Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie.Kto raz znalazł sam siebie, nie może stracić nic na tym świecie. A kto raz zrozumiał człowieka w sobie, zrozumie wszystkich ludzi.