Łacno z grzechu powstanie, kto nie ma nałogu, a kto ma, niech wylezie z niego po ożogu.


Łacno-z-grzechu-powstanie-kto-nie-nałogu-a-kto-niech-wylezie-z-niego-po-ożogu
wacław potockiŁacnogrzechupowstaniektonienałoguniechwylezieniegopoożoguŁacno zz grzechugrzechu powstaniekto nienie mama nałogukto maniech wyleziewylezie zz niegoniego popo ożoguŁacno z grzechuz grzechu powstaniekto nie manie ma nałogua kto maniech wylezie zwylezie z niegoz niego poniego po ożoguŁacno z grzechu powstaniekto nie ma nałoguniech wylezie z niegowylezie z niego poz niego po ożoguniech wylezie z niego powylezie z niego po ożogu

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Z nami ten, kto choćby jedną duszą rozpromienić mógł. A kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg!Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu.Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe.