Ładna dziewczyna i wybrakowany towar zawsze zawsze znajdą amatora.


Ładna-dziewczyna-i-wybrakowany-towar-zawsze-zawsze-znajdą-amatora
anonimŁadnadziewczynawybrakowanytowarzawszeznajdąamatoraŁadna dziewczynadziewczyna ii wybrakowanywybrakowany towartowar zawszezawsze zawszezawsze znajdąznajdą amatoraŁadna dziewczyna idziewczyna i wybrakowanyi wybrakowany towarwybrakowany towar zawszetowar zawsze zawszezawsze zawsze znajdązawsze znajdą amatoraŁadna dziewczyna i wybrakowanydziewczyna i wybrakowany towari wybrakowany towar zawszewybrakowany towar zawsze zawszetowar zawsze zawsze znajdązawsze zawsze znajdą amatoraŁadna dziewczyna i wybrakowany towardziewczyna i wybrakowany towar zawszei wybrakowany towar zawsze zawszewybrakowany towar zawsze zawsze znajdątowar zawsze zawsze znajdą amatora

Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną.Szklanki i piękna dziewczyna zawsze są w niebezpieczeństwie.Kiedy przechodzi ładna dziewczyna, zaraz mi Amor łuk napina.Nawet najbardziej zajęci ludzie zawsze znajdą chwilę, by podkreślić, jak bardzo są zajęci.Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.