Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc.


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
pingwiniowatyŁas­ka­wyksiężycgwiaz­dyciepłomrugająpo­całuneksercŁas­ka­wy księżycgwiaz­dy ciepłociepło mrugająpo­całunek sercgwiaz­dy ciepło mrugają

6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą.Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r.O ra­dości, is­kro bogów. - Ob­ra­mieńcie się, miliony! Po­całunek całej ziemi! Bra­cia, za gwiaz­da­mi temi Oj­ciec mie­szka uwielbiony.na­gi kwiat pachnie oczekiwaniem w za­pachu spojrzeń pożąda­nie wschodzi powoli po­całunek niczym wiersz ut­ka­ny z dwóch serc cicho budzi dłoni szept miłość to mo­wa ciał kocham gdy prze­mawiasz do mnie do­tykiem warg...Us­ta pus­te od słów w po­zie oczekiwania na po­całunek od chłodu wątłe palce nieobjęte złotym metalem nieproporcjonalne nikt nie ukląkł przed cza­row­nicą wyblakłą ser­ce dos­ta­je ciepło od fut­ra w plamy źre­nice na dob­re utkwiwszy w męskich plecach nie ma siły szepnąć od­wróćcie się ... za późno