Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc.


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
pingwiniowatyŁas­ka­wyksiężycgwiaz­dyciepłomrugająpo­całuneksercŁas­ka­wy księżycgwiaz­dy ciepłociepło mrugająpo­całunek sercgwiaz­dy ciepło mrugają

Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą. -Samuel Adalberg
ko­mu-księżyc-świeci-te­mu-i gwiaz­dy-błyszczą
Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r. -krysta
gwiaz­dy-zasnęły-księżyc-w ok­no-zagląda-mat­czy­na-miłość-krys­ty­na-sz-09042015r
O ra­dości, is­kro bogów. - Ob­ra­mieńcie się, miliony! Po­całunek całej ziemi! Bra­cia, za gwiaz­da­mi temi Oj­ciec mie­szka uwielbiony. -Friedrich von Schiller
o ra­doś-is­kro-bogów- ob­ra­mieńcie-ę-miliony-po­całunek-całej-ziemi-bra­cia-za gwiaz­da­mi-temi-oj­ciec-mie­szka-uwielbiony