Łat­wiej jest zacząć niż skończyć.


Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
plautŁat­wiejjest zacząćniżskończyćŁat­wiej jest zacząćjest zacząć niżniż skończyćŁat­wiej jest zacząć niżjest zacząć niż skończyćŁat­wiej jest zacząć niż skończyć

Łatwiej jest zacząć niż skończyć. -Platon
Łatwiej-jest-zacząć-ż-skończyć
Umrzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki
umrzeć-jest-to-skończyć-życie-zacząć-żyć-jest-to-zacząć-umierać
Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki
um­rzeć-jest to skończyć-życie-zacząć-żyć-jest to zacząć-umierać
Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować