Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka.


Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
pierre la mureŁat­wiejkochaćwspom­nienianiżżywe­goczłowiekaŁat­wiej kochaćkochać wspom­nieniawspom­nienia niżniż żywe­gożywe­go człowiekaŁat­wiej kochać wspom­nieniakochać wspom­nienia niżwspom­nienia niż żywe­goniż żywe­go człowiekaŁat­wiej kochać wspom­nienia niżkochać wspom­nienia niż żywe­gowspom­nienia niż żywe­go człowiekaŁat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­gokochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka

Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.Łat­wiej za­kochać się, nie kochając, niż od­kochać, kiedy się kocha.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? żywe wspom­nienia roz­jarzo­ne się kłębią co dob­re odeszło Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić.Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa.