Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami.


Łat­wiej-ob­ro­ć-swoją-cnotę-przed-mężczyz­na­mi-ż-swoją-opi­ę-przed-kobietami
brigitte bardotŁat­wiejob­ro­nićswojącnotęprzedmężczyz­na­miniżopi­niękobietamiŁat­wiej ob­ro­nićob­ro­nić swojąswoją cnotęcnotę przedprzed mężczyz­na­miniż swojąswoją opi­nięopi­nię przedprzed kobietamiŁat­wiej ob­ro­nić swojąob­ro­nić swoją cnotęswoją cnotę przedcnotę przed mężczyz­na­miniż swoją opi­nięswoją opi­nię przedopi­nię przed kobietamiŁat­wiej ob­ro­nić swoją cnotęob­ro­nić swoją cnotę przedswoją cnotę przed mężczyz­na­miniż swoją opi­nię przedswoją opi­nię przed kobietamiŁat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przedob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­miniż swoją opi­nię przed kobietami

Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. -Bogusław Wojnar
Łat­wiej-stworzyć-bo­ga-ż ę-uwol­ć-od ­go-kapłanów
Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska
silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą