Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.


Łat­wo-jest kochać-dru­giego-człowieka-­kim-ja­ki-on jest-trud­no jest kochać-dru­giego-człowieka-­kim-ja­ki-nie jest
isabel abediŁat­wojest kochaćdru­giegoczłowiekata­kimja­kion jesttrud­no jest kochaćnie jestwidzieć w nimto wszys­tkoczymmógłbybyćalejeszczenie potrafiŁat­wo jest kochaćjest kochać dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ta­kimja­ki on jesttrud­no jest kochać dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ta­kimja­ki nie jestwidzieć w nim to wszys­tkoczym mógłbymógłby byćale jeszczejeszcze nie potrafiŁat­wo jest kochać dru­giegojest kochać dru­giego człowiekadru­giego człowieka ta­kimtrud­no jest kochać dru­giego człowiekadru­giego człowieka ta­kimczym mógłby byćale jeszcze nie potrafi

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski
kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści. -Tajemna myśl
nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś
Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. -Cecelia Ahern
lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę
Su­mienie jest pochodną sto­sun­ku do in­ne­go, dla­tego trud­no mówić o wycho­waniu su­mienia ja­ko ta­kiego w oder­wa­niu od dru­giego człowieka. -Ryszard Kapuściński
su­mienie-jest pochodną-sto­sun­ku-do in­ne­go-dla­tego-trud­no-mówić-o wycho­waniu-su­mienia-ja­ko-­kiego-w oder­wa­niu