Łat­wo jest wygłaszać os­tre przemówienia, szczególnie tym, którzy nie muszą po­nosić odpowiedzialności.


Łat­wo-jest wygłaszać-os­tre-przemówienia-szczególnie-tym-którzy-nie muszą-po­nosić-odpowiedzialnoś
john fitzgerald kennedyŁat­wojest wygłaszaćos­treprzemówieniaszczególnietymktórzynie musząpo­nosićodpowiedzialnościŁat­wo jest wygłaszaćjest wygłaszać os­treos­tre przemówieniaszczególnie tymktórzy nie musząnie muszą po­nosićpo­nosić odpowiedzialnościŁat­wo jest wygłaszać os­trejest wygłaszać os­tre przemówieniaktórzy nie muszą po­nosićnie muszą po­nosić odpowiedzialnościŁat­wo jest wygłaszać os­tre przemówieniaktórzy nie muszą po­nosić odpowiedzialności

Łatwo jest wygłaszać ostre przemówienia, szczególnie tym, którzy nie muszą ponosić odpowiedzialności.Jeżeli mężczyzna przyzwyczajony jest wygłaszać morały, to lepiej mu w tym nie przeszkadzać, bo stanie się jeszcze bardziej złośliwy.Gdyby listonosze wiedzieli, ile bzdur, banałów i idiotyzmów muszą nosić w swych torbach, nie biegaliby tak szybko i zażądaliby z pewnością podwyżki.Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.Z łat­wością przychodzi mi por­tre­tować biz­nesmenów. By­cie up­rzej­mym, dość ok­rutnym i niekom­pe­ten­tnym jest u mnie naturalne.Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają.