Łat­wo zbierać ko­kosy, gdy ktoś in­ny trzęsię palmą.


Łat­wo-zbierać-ko­kosy-gdy-ktoś-in­ny-trzęę-palmą
władysław grzeszczykŁat­wozbieraćko­kosygdyktośin­nytrzęsiępalmąŁat­wo zbieraćzbierać ko­kosygdy ktośktoś in­nyin­ny trzęsiętrzęsię palmąŁat­wo zbierać ko­kosygdy ktoś in­nyktoś in­ny trzęsięin­ny trzęsię palmągdy ktoś in­ny trzęsięktoś in­ny trzęsię palmągdy ktoś in­ny trzęsię palmą

Palma pierwszeństwa: Nie każda palma pierwszeństwa rodzi kokosy.To, co jest łat­we, zaw­sze ktoś zrobi.Nie każda palma pierwszeństwa rodzi kokosy.Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r.Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą.