Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować.


Łatwiej-jest-głosić-pokój-ż-go-zachować
andre mauroisŁatwiejjestgłosićpokójniżgozachowaćŁatwiej jestjest głosićgłosić pokójniż gogo zachowaćŁatwiej jest głosićjest głosić pokójniż go zachowaćŁatwiej jest głosić pokój

Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować.Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu, niż rozsądkowi.Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi.Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą.Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.