Łatwiej jest walcyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.


Łatwiej-jest-walcyć-o-zasady-ż-żyć-zgodnie-z-nimi
anonimŁatwiejjestwalcyćzasadyniżżyćzgodnienimiŁatwiej jestjest walcyćwalcyć oo zasadyżyć zgodniezgodnie zz nimiŁatwiej jest walcyćjest walcyć owalcyć o zasadyniż żyć zgodnieżyć zgodnie zzgodnie z nimiŁatwiej jest walcyć ojest walcyć o zasadyniż żyć zgodnie zżyć zgodnie z nimiŁatwiej jest walcyć o zasadyniż żyć zgodnie z nimi

Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi.Łatwiej zapisać mądrą myśl, niż według niej żyć.Wygłaszaj wzniosłe zasady, łatwiej wtedy popełniać zdrady.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia.