Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami.


Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
brigitte bardotŁatwiejobronićswojącnotęprzedmężczyznaminiżopiniękobietamiŁatwiej obronićobronić swojąswoją cnotęcnotę przedprzed mężczyznaminiż swojąswoją opinięopinię przedprzed kobietamiŁatwiej obronić swojąobronić swoją cnotęswoją cnotę przedcnotę przed mężczyznaminiż swoją opinięswoją opinię przedopinię przed kobietamiŁatwiej obronić swoją cnotęobronić swoją cnotę przedswoją cnotę przed mężczyznaminiż swoją opinię przedswoją opinię przed kobietamiŁatwiej obronić swoją cnotę przedobronić swoją cnotę przed mężczyznaminiż swoją opinię przed kobietami

Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami.Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą.Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością.Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić.Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką.