Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości.


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
jan twardowskiŁatwiejupaśćnagłowęniżpowstaćmiłościŁatwiej upaśćupaść nana głowęgłowę niżniż powstaćpowstać zz miłościŁatwiej upaść naupaść na głowęna głowę niżgłowę niż powstaćniż powstać zpowstać z miłościŁatwiej upaść na głowęupaść na głowę niżna głowę niż powstaćgłowę niż powstać zniż powstać z miłościŁatwiej upaść na głowę niżupaść na głowę niż powstaćna głowę niż powstać zgłowę niż powstać z miłości

Łatwiej uciąć cudzą głowę, niż zmienić w niej chociażby najdrobniejszą myśl.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Łatwiej kochać ludzi niż sąsiada, a Polskę niż Polaków.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.