Łatwiej wierzyć w postęp niż w siebie.


Łatwiej-wierzyć-w-postęp-ż-w-siebie
jan cybisŁatwiejwierzyćpostępniżsiebieŁatwiej wierzyćwierzyć ww postęppostęp niżw siebieŁatwiej wierzyć wwierzyć w postępw postęp niżpostęp niż wniż w siebieŁatwiej wierzyć w postępwierzyć w postęp niżw postęp niż wpostęp niż w siebieŁatwiej wierzyć w postęp niżwierzyć w postęp niż ww postęp niż w siebie

Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie.Łatwiej przeniknąć wszechświat niż samego siebie.Pouczać innych jest łatwiej niż siebie.Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Łatwiej jest uciec samemu, niż przyjąć ucieczkę kogoś od siebie.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.