Łatwiej zapisać mądrą myśl, niż według niej żyć.


Łatwiej-zapisać-mądrą-myśl-ż-według-niej-żyć
anonimŁatwiejzapisaćmądrąmyślniżwedługniejżyćŁatwiej zapisaćzapisać mądrąmądrą myślniż wedługwedług niejniej żyćŁatwiej zapisać mądrązapisać mądrą myślniż według niejwedług niej żyćŁatwiej zapisać mądrą myślniż według niej żyć

Łatwiej uciąć cudzą głowę, niż zmienić w niej chociażby najdrobniejszą myśl.Łatwiej znieść śmierć bez myśli o niej niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa.Łatwiej jest walcyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Łatwiej się w kłótnie wdawać, niż się później z niej wycofywać.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.